Vad är apputveckling eller apputveckling?

Enligt Statista nådde intäkterna 581,9 miljarder dollar år 2020, men enligt Statista kommer de globala intäkterna från mobilapplikationer år 2022 att nå en ny milstolpe – 808.7 miljarder dollar. Det är ingen överraskning att fler och fler små och medelstora företag och nystartade företag vänder sig till topputvecklare av appar för att bygga en applikation som hjälper dem att nå nya potentiella kunder.


Vad är då apputveckling? Det är en uppsättning processer och aktiviteter som ingår i att skriva programvara för mobila enheter. Med andra ord innebär apputveckling att man utvecklar program för en rad olika enheter: surfplattor, smarta klockor, telefoner och andra bärbara enheter. Även webbutvecklare måste tänka på den mobila tillgängligheten för sina system och se till att deras webbsidor ser bra ut på mobila enheter. Svårigheterna börjar när du försöker använda alla de funktioner som moderna smartphones har, t.ex. närfältskommunikation, GPS, Bluetooth och kameror. Dessa funktioner öppnar nya möjligheter för utvecklare av mobilappar, men gör samtidigt apputvecklingen mycket mer komplicerad. På denna konkurrensutsatta marknad tvingas de bästa apputvecklarna att passa in alla funktioner i den mindre kraftfulla hårdvaran i mobila enheter för att se till att de har en chans mot webbapplikationer.

Vilka andra svårigheter kan du stöta på under utvecklingsprocessen för mobilappar och hur kan du göra den effektivare?

Planerar du att utveckla en app?

Dela med dig av din idé så kontaktar vi dig inom 24 timmar. Kontakta oss

Vad bör du veta innan du börjar?

Varför mobilappar misslyckas

Även om marknaden för apputveckling växer sig allt större, genererar massor av intäkter för företag och når nya kunder, misslyckas minst 80 % av applikationerna. Varför är det så och hur kan du maximera dina chanser till framgång?

01

Brist på unikt värdeerbjudande

Många små och medelstora företag och nystartade företag misslyckas med att komma på en originell idé för att lansera sin app och slutar med att kopiera konkurrenterna. Om du inte levererar ett unikt värde för kunderna kommer din applikation att gå förlorad bland myriader av liknande verktyg. I de följande avsnitten kommer vi steg för steg att gå igenom hur man utvecklar mobilappar.
02

Dålig användarupplevelse

Enligt den senaste Intechnic-undersökningen överger 80 % av användarna programmet efter tre eller färre försök om de tycker att det är svårt att använda det. Anledningarna till att användarna har en otillfredsställande upplevelse av mobilapplikationer beror vanligtvis på längre sidladdningar, ointuitiv navigering och funktionstillgänglighet samt en lång registreringsprocess.
03

Misslyckande med att lösa ett verkligt användarproblem

Vissa företag lyckas inte definiera ett konkret användarproblem och erbjuder därför ingen lösning på en specifik efterfrågan. Om du utformar en app som är fullt fungerande och ger en bra användarupplevelse, men som inte löser ett konkret problem som användarna står inför, kan din applikation inte bli framgångsrik. Ett väldefinierat användarproblem skulle se ut ungefär så här: "Jag är en ung specialist som fokuserar på min karriär och arbetar länge. Därför har jag inte tid att laga hälsosamma måltider. Jag skulle vilja äta bättre och hälsosammare."
04

Ingen tydlig strategi för intäktssättning

Företag gör grundlig forskning, definierar användarnas problem och hur man skapar en app som löser problemet på bästa sätt, men lyckas ändå inte tjäna pengar på den. Allt detta beror på bristen på en heltäckande strategi för monetarisering. Genom att bara utveckla en app och lansera den kan du kanske locka användare, men du misslyckas med att tjäna pengar. Vi kommer att täcka in monetariseringsstrategierna mer i detalj i nästa avsnitt.

Varför skapa en app?

Med tanke på komplikationerna och risken för misslyckanden, varför ska du då börja utveckla mobilappar? Vilka är fördelarna med utveckling av mobilapplikationer som överväger de negativa? Finns det apputvecklare i stockholm?

Ytterligare försäljning

Hur kan en applikation generera ytterligare intäktsströmmar för ditt företag? Först och främst kan kunderna köpa din produkt eller tjänst via appen i stället för att gå till en butik eller företag som jobbar med apputveckling i stockholm. För det andra kan ett företag tjäna extra inkomster vid sidan om genom att marknadsföra andra produkter och generera en reklamintäktsström. Om din app är tillräckligt bra kan du dessutom sälja prenumerationer eller extratjänster. Slutligen kan du sälja icke-personligt identifierbara användaruppgifter till datainsamlare.

Minskade kostnader för tjänster

En applikation kan fungera som ett callcenter och teknisk support om du integrerar chattar eller åtminstone tillhandahåller grundläggande information. I stället för att ringa ditt företag för att ställa en fråga om din produkt kan dina kunder samla in viss information direkt i din app. Detta alternativ ökar användarupplevelsen och fungerar som ett mer kostnadsvänligt sätt att ge kundsupport än att ha ett internt team.

Minskning av marknadsförings kostnaderna

Traditionella marknadsföringsstrategier är bra men kräver en ordentlig investering. Genom att installera push-notiser i din applikation kan du använda dem som ett sätt att marknadsföra en ny produkt eller ett evenemang.

Knyta band till dina kunder

Med hjälp av din applikation kan användarna dela med sig av sina tankar via enkäter och andra återkopplingsalternativ. Mobilapplikationer hjälper dig att komma närmare dina kunder och skapa ett bättre band med dem.

Guide för apputveckling

Nu förstår du hur viktigt det är att bygga en app. Men var ska du börja? Hur gör du en projektplan för utveckling av en mobilapp och hur väljer du lämplig teknik? Här är en kort guide om apputveckling.

 

Strategi, mål och intäktsmodell för mobilappar

Innan vi går in på den tekniska sidan av frågan ska vi identifiera din strategi för apputveckling, dina mål och din intäktsmodell.

Det finns fyra grundläggande steg för att tillverka appar eller skapa en mobilapplikation:

 

1. Definiera ett tydligt unikt värdeerbjudande

UVP ska vara kortfattad, tydlig och lättförståelig. Vilket unikt värde kommer din applikation att ge dina kunder? Vilket problem kommer den att lösa?

 

2. Fastställa mål och prestationsstandarder

Definiera mål för din applikation som ligger i linje med dina affärsbeslut. Du kanske till exempel vill skapa nya intäktsströmmar eller förbättra kundnöjdheten.

Dessutom bör du fastställa tydliga prestandastandarder och KPI:er som hjälper dig att mäta hur framgångsrik din applikation är – laddningshastighet, kraschrapporter, retentionsgrad och annat.

3. Upprätta en användarprofil

Vem är din målgrupp och vilka av deras problem försöker du lösa? Vad värdesätter de i en applikation och vilka behov och problemområden har de?

 

4. Definiera de funktioner som ska användas i appen

Att använda för mycket information och försöka lösa för många problem med en enda lösning är aldrig en bra idé. Användarna blir överväldigade och förvirrade av komplexiteten, navigeringen och funktionerna och överger ditt verktyg.

 

5. Se till att uppgifterna är säkra

Din mobilapplikation kommer att hantera och lagra många data, inklusive känslig kundinformation. När det gäller säkerhet står ditt rykte på spel, eftersom exponering av kunduppgifter kan leda till mycket allvarliga konsekvenser. Bestäm hur du ska skydda företagets och användarnas uppgifter.

 

6. Bestäm hur du ska använda de genererade uppgifterna

Nu är uppgifterna säkra och skyddade, men vad ska du göra med dem? Hur ska du utnyttja de stora informationsmängderna för att förbättra din verksamhet?

Du kan använda de insamlade uppgifterna för att få insikter om marknaden, fastställa beteendemönster, engagera dig i publiken och marknadsföra nya produkter osv.

 

7. Välj monetariseringsmodell

Monetarisering är ett sätt att omvandla en tillgång till en intäktsström. Om de genererade intäkterna inte överstiger utgifterna är din applikation inte framgångsrik och kommer att gå i konkurs. Om nya kunder å andra sidan ger ett större värde än de utgifter du använt för att förvärva dem, kommer ditt företag att gynnas stort.

Det finns en mängd olika alternativ för att tjäna pengar på en mobilapplikation:
01

ReklamMånga

Utvecklare av mobilappar lanserar två alternativ för sin app: kunderna får en reklamfri app i utbyte mot en avgift, eller så kan de ladda ner appen gratis men se reklam när de använder den. Båda alternativen genererar inkomster.
02

Affiliate-marknadsföring

Affiliate-marknadsföring är marknadsföring av andra företags produkter och tjänster i utbyte mot en provision. Om du samarbetar med ett varumärke som intresserar dig och som har ett samband med dina produkter blir det en win-win-situation. Om du till exempel säljer smartphones kan du samarbeta med ett företag som erbjuder skräddarsydda telefonfodral.
03

Ledningsgenerering

Lead generation innebär att locka potentiella kunder via blogginlägg, undersökningar, kuponger, jobbansökningar och annat online-innehåll för att omvandla dem till kunder. Lead generation fungerar eftersom du kan kontakta någon som redan har visat intresse för din produkt och är bekant med ditt varumärke, i stället för att göra kalla samtal.
04

Skapa stark kodOm

Du skriver stark återanvändbar kod kan du eventuellt sälja för återanvändning. Om din kod visar sig vara tillräckligt bra kan du göra om den och sälja den till andra företag. Detta är hur Imangi tjänade på sitt spel Temple Run genom att återskapa det och sälja det till Disney.
05

TransaktionsavgifterVissa

Företag tillhandahåller en plattform som tillåter vissa transaktioner, till exempel Airbnb eller Paypal. För varje transaktion tar de ut avgifter och genererar vinst från dem.
06

FreemiumDu

Kan erbjuda din applikation gratis och ta betalt för extra funktioner. Om du till exempel säljer ett spel kan du erbjuda användarna en gratis episod och ta betalt för varje följande episod. Alternativt kan hela spelet vara gratis, men vissa extrafunktioner kostar extra pengar och många frågar sig vad kostar en app.
07

Prenumeration

Prenumeration är en intäktsmodell för applikationsutveckling som SaaS-företag (Software as a Service) oftast väljer. Den gör det möjligt att locka till sig kunder och locka dem till långvarig användning av appen. De debiteras baserat på de funktioner de vill använda på månads- eller årsbasis.

Vad är en programvarukravsspecifikation (SRS) och hur skapar man den?

När du har definierat dina mål och strategier är det dags att fastställa de viktigaste funktionerna och den tekniska stapeln av applikationsutveckling för ditt projekt och förbereda ett dokument med specifikationer för programvarukrav (SRS-dokument). Ett SRS-dokument är något som du kan visa för dina intressenter för att snabbt få dem att förstå din programidé. Det innehåller en omfattande beskrivning av mål, strategier, teknik, funktioner och så vidare. Innan du skapar SRS-dokumentet bör du dock överväga att rita en tankekarta. Vad är mind mapping och hur påverkar det framgången för ditt SRS-dokument?

Kort sagt är mind mapping en process för visuell organisering och representation av stora mängder information. Först ska du ordna en brainstorming för att samla in informationen:

 • Identifiera din målgrupp och deras viktigaste frågor med hjälp av undersökningar och intervjuer.
 • Svara på följande frågor: Vem kommer att ha glädje av programmet? Vad behöver de den för? När kommer de att använda lösningen?
 • Skapa användarberättelser och skapa olika scenarier för att ta reda på vilka funktioner som bäst uppfyller användarnas behov.
 • Prioritera funktionerna utifrån resultaten av användarhistorierna och gör skillnad mellan funktionella och icke-funktionella funktioner.
 • Skaffa en mall för SRS-dokumentet och skriv ner funktionerna i motsvarande avsnitt.

Förutom att lista funktionerna ska du fastställa kostnader, tidsåtgång och omfattning för varje funktion. På så sätt kan dina utvecklare av mobilappar prioritera funktionerna och eliminera mindre viktiga icke-funktionella funktioner om du har snäva tidsfrister.

 

Hur skapar man ett omfattande SRS-dokument?

Den inledande delen av SRS består av :
01

Syfte, där du förklarar syftet med din produkt;

02

Affärssammanhanget beror på vilken typ av tillämpning du har och involverar dina viktigaste yrkesverksamma;

03

Omfattningen beskriver produktens konkurrensfördelar, unika egenskaper och huvudsakliga mål;

04

Användaregenskaper specificera din målgrupp och analysera deras behov och förväntningar.

Den andra delen kallas: allmän systembeskrivning. Du hittar en detaljerad beskrivning av varje avsnitt i mallen för applikationsutveckling. I korthet ska du nämna om applikationen är ny eller redan existerande och nämna dess primära gränssnitt och strukturella element. Gå sedan igenom systemets lägen och tillstånd, beskriv antaganden och beroenden.

Den tredje delen omfattar systemets kapacitet, villkor och begränsningar. Med andra ord handlar denna del om en detaljerad beskrivning av de tekniska kraven, t.ex. databas-, frontend- och backend-teknik, integration med tredjepartssystem, plattformsoberoende tillgänglighet och skalbarhet.

Del fyra behandlar systemgränssnitten. Det är här du förklarar beroendena mellan systemkomponenterna. Se till att beskriva alla fyra typer av gränssnitt: användare, hårdvara och programvara, kommunikation.

Den femte delen av SRS-dokumentet kallas “Requirements traceability matrix” (RTM). Den är till för att se till att alla krav testas och för att säkerställa en smidig utvecklingsprocess. RTM är en nödvändighet eftersom den kopplar samman kraven med testerna och garanterar att varje krav kommer att omfattas av ett testfall.

De övriga delarna av SRS är självklara: referenser, ordlista, revideringshistorik och bilagor.

 

Hur man väljer en plattform och en teknisk stack

Innan vi väljer rätt teknik för apputveckling måste vi fastställa plattformen och mobiloperativsystem. Ska du bygga för iOS eller Android eller kanske båda? Kan man programmera appar för android?
01

Vilken är din målgrupp?

Det är viktigt eftersom Android vinner den populära omröstningen i Storbritannien och Tyskland samt i de flesta europeiska länder, medan marknaden i USA och Japan föredrar iPhones och det går att skapa en app för iphone för att programmera appar för iphone. Det finns också ett samband mellan operativsystemet och användarnas köpbeteende. Det visar sig att iPhone-användare i genomsnitt lägger mer pengar på sina applikationer eftersom de är beredda att köpa dem samt att köpa extra funktioner. Till skillnad från iOS-användare föredrar Android-användare vanligtvis att inte betala avgifter och väljer oftast gratis applikationer. Om du vill nå båda marknaderna bör du dock bygga en plattformsoberoende lösning.
02

Vilka funktioner behöver du?

Du kanske tror att det enklaste sättet är att skapa en app som fungerar på både iOS och Android. Men antalet funktioner från apptillverkare som kan implementeras plattformsöverskridande är begränsat. Tänk på dina funktionella funktioner och välj en plattform som gör det möjligt att lägga till dem i din applikation. Det är också viktigt att komma ihåg att native applikationer vanligtvis körs smidigare och visar bättre prestanda tack vare dess applikationsutveckling.
03

Vilka enheter vill du ha stöd för? Tänk på

att Android har stöd för nästan 100 enheter, medan iOS med sina telefoner och surfplattor endast har stöd för 9 enheter. Din strategi för apputveckling bör ta hänsyn till den här faktorn när du väljer vilken plattform du ska bygga. En annan viktig faktor är marknadsandelen: iOS har 26 % medan Android har 72 %.
04

Nivå av

modereringHinder för att komma in i Apple Store är mycket strängare än i Google Play. iOS-appar har en lista med riktlinjer som de måste följa för att godkännas i Apple Store. Applikationens kvalitet och prestanda måste vara ganska hög, annars kommer den att avvisas. Å andra sidan är Android-riktlinjerna bara förslag, och många Android-appar misslyckas med att prestera på en bra nivå.

Beroende på vilken plattform du väljer kan du nu börja fundera på vilken teknik som är lämplig för utvecklingen av din mobilapp.

Utveckling av Android-mobilappar:

Java och KotlinDe

Vanligaste apputvecklingsspråken för Android-utveckling är Kotlin och Java. Även om Kotlin har utnämnts till det officiella språket för apputveckling är det fortfarande många företag som utvecklar Android-appar som väljer den välrenommerade Java-tekniken.

 

Java vs Kotlin

Java
Kotlin

Lätt att lära sig

Smarta tilläggsfunktioner för att bygga API:er

Stort ekosystem med öppen källkod

Löser Javas problem med nollbarhet

Apparna är lättare

Låg kostnad för antagande

Snabbare utvecklingsprocess än Kotlin

Kortfattad och medger färre fel

Android Studio och Android Developer Tools (ADT) Android Studio är den officiella utvecklingsmiljön för apptillverkare som tillhandahålls av Google. Den gör livet för utvecklare av mobilappar enklare genom att erbjuda funktioner som felsökning och kodredigering samt ett system för att bygga/delegera och hjälper dig att skapa unika och högklassiga applikationer.

ADT är ett plugin för Eclipse IDE som ger dig stöd vid kodning och felsökning. Det ger dig också möjlighet att använda en grafisk UI-builder och stöd för testautomatisering.

 

Android Software Development Kit (SDK)
SDK är en uppsättning verktyg och bibliotek för utveckling av Android-mobilappar. Utvecklare måste ladda ner en ny version av kitet varje gång Google släpper en uppdatering av sin appprogrammering.

 

Utveckling av iOS-mobilappar:

Objective-C eller SwiftDet finns

två huvudspråk för appprogrammering av iOS-mobilappar: Objective-C eller Swift. Fler och fler toppföretag för apputveckling föredrar Swift på grund av dess bättre funktionalitet och dynamiska bibliotek som ökar prestandan.

Objective-C och Swift

Mål-C
Swift

Flexibel kodningsmiljö med Dynamic Tapping

Gör det möjligt att programmera felfritt och minska antalet fel.

Kompatibilitet med C++- och C-koder

Hög prestanda och snabb hastighet

Har testats och prövats i många år

Automatisk referensräkning spårar automatiskt minnesanvändningen

Apple XcodeApple

Xcode är en utvecklingsmiljö för MacOS som vanligtvis används för att bygga mobilprogram för iOS. Den ger dig stöd för Git-arkiv, grafiska redaktörer och felsökningsverktyg.

 

iOS Software Development Kit (SDK)

iPhone SDK erbjuder API:er som ansluter programvaruapplikationer till plattformen, tillhandahåller verktyg för pekskärmsgränssnittet, förbättrar din UX-design och stöder betatestning.

Fördelar
Nackdelar

Stabil prestanda

Dyrare än plattformsoberoende

Lång livslängd för appen

Tidskrävande

Större skalbarhet och flexibilitet för tillämpningar

Fler uppdateringar krävs

Helt förenlig med plattformen

Apputveckling för flera plattformar:

React Native och JavaScript/TypeScriptDet

Mest populära språket för plattformsoberoende apputveckling är JavaScript. Tillsammans med ett av de mest framstående ramverken för apputveckling, React Native, kan du utveckla mobilappar som känns och interagerar som inhemska appar på Android och iOS.

React Native har revolutionerat utvecklingen av mobilappar för olika plattformar genom att göra det möjligt att använda samma byggstenar för gränssnittet som för inbyggda appar. Alternativt kan du använda TypeScript för att skapa en app. Det erbjuder en funktion för snabb feldetektering och ger en högre säkerhetsnivå.

 

Flöjtande

Flutter är ett ramverk som gör det möjligt att utveckla program för både iOS och Android med samma källkod. Du kan bygga native-liknande appar med kombinationen av språket Dart och Flutter.

Eftersom Flutter är ett plattformsoberoende ramverk för mobila enheter för apptillverkare kan du fokusera på enbart mobila funktioner utan att tänka på webbfunktioner. Flutter är känt för sin snabba utveckling och sina native-liknande applikationer. Detta gäller inte bara apputveckling i stockholm.

Plattformsoberoende applikationer

Fördelar
Nackdelar

Färre utvecklare krävs för byggnaden

Lägre prestanda

Mindre dyrt

Det tar längre tid att släppa nya funktioner

Utvecklingsprocessen är kortare

Hårdare utformning av koden

Återanvändbar kod

Hur du väljer rätt teknisk partner för apputveckling

Om ditt interna team saknar kunskap och färdigheter för utveckling av iOS- eller Android-mobilappar kan du överväga att samarbeta med en teknisk partner eller hitta en apputvecklare i sverige . Men hur väljer du ett lämpligt företag för mobilappar som förstår dina behov? Hur kan man få ett apputvecklingsföretag att fullt ut förstå sin erfarenhet och gärna ge dig de bästa resultaten? Vart hittar man en apputvecklare i Malmö?

Börja med dig själv och se till att du vet vad du behöver för att utveckla appar. Definiera målen för ansökan och dina förväntningar. Välj dessutom vilken plattform du ska bygga för och skapa en lista över krav.

Förbered sedan en uppsättning frågor för att känna igen företagets lämplighet för din företagskultur och även deras erfarenhetsnivå.

01

Berätta om din erfarenhet av att bygga liknande tillämpningar

02

Beskriv er utvecklingsprocess och vad som kommer att behövas från vår sida.

03

Vilka bästa metoder tillämpar du när du bygger en app och hur bygger man en app?

04

Erbjuder ni löpande underhåll och support efter lanseringen?

05

Ger du en omfattande dokumentation om ansökan?

06

Vilka testmetoder använder du normalt?

07

Hur kommer vår kommunikation att se ut under utvecklingsprocessen och efter lanseringen?

Slutligen ska du göra grundliga undersökningar och samla in information om byrån för apputveckling:

 • Besök deras hemsida och läs om deras fall. Senare kan du ladda ner de program som de har utvecklat och prova dem. Om det inte är möjligt kan du samla in användarfeedback från App Store eller Google Play och andra källor.
 • Kontrollera också deras erfarenhet av att omvandla användarna till intäkter. Förstår ditt företag som utvecklar anpassade appar de med anpassad mjukvaruutveckling för affärsmässiga syftena bakom applikationen? Företag som skapar appar bör känna till vanliga monetariseringsstrategier och vara villiga och kapabla att ta hänsyn till dem under utvecklingsprocessen.
 • Kontrollera deras portfölj för att se vilken typ av verksamhet de är intresserade av. Om en iOS- eller Android-appbyrå aldrig har arbetat med din typ av verksamhet kanske de inte förstår hur din bransch fungerar.
 • Fråga sedan om apputvecklingsföretagens utvecklingsmetoder: kontrollera deras dokumenterade processbeskrivning, fråga vilken teknik de använder, inklusive ramverk, och se till att de följer kodningsstandarderna.

Utvecklingsprocessen för mobilappar

Låt oss dela upp den långa processen för apputveckling i sju huvudsteg. Hur skapar man en mobilapp?
01

Research Det

allra första steget för att komma på en idé för din ansökan och sedan förädla den till ett mer konkret koncept. I detta skede ingår marknadsanalys, demografisk forskning, kartläggning av beteendemönster och slutanvändarnas vinster.
02

Wireframing

är en ritning av applikationen som hjälper dig att förstå hur den kommer att se ut och kännas samt hur den kommer att kombinera alla funktioner.
03

Prototyper

Huvudsyftet här är att skapa en snabb prototyp utan att slösa för mycket energi och resurser. Det är en grov version av din framtida applikation som hjälper dig att samla in den första viktiga användarfeedbacken och bedöma idéns genomförbarhet.
04

UX/UI-design

och UI-design handlar om användarsidan av programmet. Ta fram flera olika designer, layouter, knappar, färgteman och så vidare för att få ett större utbud av alternativ. Det ökar dina chanser att skapa en originell design.
05

Utveckla

Många av de bästa företagen för apputveckling väljer att bygga med hjälp av agil metodik som delar upp processen i mindre och enklare steg i apputvecklingen. De kallas sprintar och omfattar planering, design, utveckling, testning, lansering och insamling av feedback.
06

Testning Ju

längre ner i processen du upptäcker ett fel, desto dyrare är det att åtgärda det. Se till att börja testa så tidigt som möjligt för att undvika onödiga kostnader och förseningar. De vanligaste testfallen är användbarhet, säkerhet, stress, kompatibilitet och prestanda.
07

Utplacering Detta

är ett slutskede, men ditt arbete slutar inte här. Efter den officiella lanseringen måste du samla in feedback och implementera nya funktioner eller ta bort vissa funktioner i enlighet med användarnas feedback.

Låt oss skapa rätt app för ditt företag

Dela med dig av dina uppgifter om din ansökan och dina krav och få en kostnadsfri konsultation.
Kontakta oss

PoC, prototyp eller MVP?

Vi har tidigare talat om prototyper, men hur är det med MVP eller Proof of Concept? Vad är skillnaden mellan dem och vilka fördelar medför de?

Först och främst är det viktigt att nämna att PoC, prototyp och MVP inte är samma sak. De är olika metoder för att testa din idé och skapas för olika syften.

Konceptprövning

PoC kontrollerar om applikationen kan byggas. Utvecklarna testar tekniska antaganden för att se om det går att skapa en applikation med dessa särskilda funktioner och egenskaper. Om du inte kan avgöra om ditt projekt kräver en PoC finns här tre viktiga ledtrådar som hjälper dig att fatta rätt beslut:

01

En funktion med hög riskOm

du implementerar en funktion med hög risk som du aldrig har haft tidigare och är osäker på dess tekniska funktionalitet hjälper en PoC dig att bedöma om den är genomförbar.
02

Ny typ av produktOm

du skapar en produkt som aldrig har släppts tidigare måste du absolut göra en test av produktkvalitet. Det är viktigt att testa alla nya funktioner i applikationen för att bedöma deras potential i den verkliga världen.
03

Implementering av ny

teknikTekniker som AI, AR och IoT är relativt nya på marknaden. Om du baserar din huvudfunktion på dessa tekniker bör du överväga att testa dem först.

Prototyp

Prototypen visar hur programmet eller funktionen kan byggas. Prototypen är ett slags utkast till den framtida applikationen och ger dig möjlighet att känna på produkten och visualisera den. Det är ett snabbt och prisvärt sätt att testa produkten och få första värdefulla feedback.

Som ett sätt att ta fram prototyper kan du helt enkelt göra en pappersprototyp eller rita en prototyp på en whiteboard. En annan metod är en interaktiv prototyp med låg trovärdighet där du tillämpar pappersversionen och bygger en wireframe. För detta kan du använda ett prototypverktyg för att fokusera på design, färger och bilder. Slutligen kan du fortsätta med en prototyp med hög trovärdighet som innebär att du bygger hela användargränssnittet och bedömer det med hjälp av ett testbart gränssnitt. Detta är det närmaste du kan komma verkligheten med prototyper.

 

MVP

MVP (minimum viable product) är en liten version av slutprodukten som innehåller de viktigaste funktionerna. MVP är en grundläggande typ av produkt som hjälper dig att utvärdera användarupplevelsen och dess förmåga att uppfylla dina affärsmål.

Som en del av MVP-strategin kommer du att skapa antaganden tillsammans med ditt team och sedan testa dem. Du kan söka inspiration i konkurrenternas applikationer, men kom ihåg att du måste göra det bättre än dem.

Att bygga en MVP blir betydligt viktigare när du bygger ett nytt användargränssnitt. Dessutom är MVP en viktig del av den agila metodiken där man släpper en ny produkt efter varje iteration och på så sätt förkortar tiden till marknadsintroduktion.

PoC
Prototyp
MVP

Användarorientering

Ingen

Ja

Ja

Teknisk inriktning

Ja

Ingen

Ja

Underlättar investeringen

Delvis

Delvis

Ja

Affärsvärde

Testning av de viktigaste funktionerna

Feedback från användarna

Verklig feedback från marknaden

Kostnad

Medium

Låg

Hög

Det finns inget rätt svar här eftersom det beror på en mängd olika faktorer. Storleken på applikationen, hur väl du planerar den, antalet buggar du måste åtgärda, projektets längd osv. – alla dessa aspekter påverkar den totala kostnaden för utveckling av mobilapplikationer.

Hur hög är kostnaden för apputveckling? Låt oss ta en närmare titt på kostnaderna för att utveckla berömda applikationer:

 

WhatsApp

WhatsApp:s grundläggande funktioner omfattar registrering, kontakter, meddelanden, chattar, geolokalisering och videosamtal. Alla dessa funktioner tillsammans tar ungefär 800-900 timmar att utveckla. Resterande uppgifter som UX/UI-design, projektledning och kvalitetssäkring tar ytterligare 400-500 timmar. Som ett resultat av detta kommer programmet att byggas på 1 200-1 400 timmar. Kostnaden för en timme beror på länet: i USA är priset ungefär €120 , i Storbritannien – € 60, i Östeuropa – €35-45 . Således kommer design och utveckling av appar i USA att kosta dig något mellan € 144 000 och € 168 000 och i Östeuropa endast från € 42 000 till € 63 000.

 

Uber

Vad händer om du vill skapa en Uber-liknande applikation? Funktionerna på klientsidan är registrering, bokning, betalning, kortinformation, spårning, meddelanden och körhistorik. Den här delapplikationen kommer att ta ungefär 500 timmar att färdigställa. Räkna dessutom med funktionerna på förarsidan som svar på förfrågan och bokningshistorik – 300 timmar – och admininstrumentpanelen tillsammans med UX/UI-design – 250 timmar. Sammantaget tar den Uber-liknande appen 1 050 timmar att bygga och kostar € 126 000 i USA och € 36 750-47 250 i Östeuropa.

Hur kan man effektivisera utvecklingen av skräddarsydda appar?

Utkontraktering

Vi har redan gjort en kostnadsjämförelse ovan. Denna stora skillnad är orsaken till trenden att lägga ut arbete på entreprenad till Östeuropa och Asien. Levnadskostnaderna i dessa länder är mycket lägre, vilket gör deras priser mer överkomliga. Förutom att du sparar pengar ger outsourcing dig också tillgång till en större pool av talanger. Slutligen kan du helt enkelt delegera hela processen för utveckling av mobilapplikationer till en byrå för utveckling av iOS- och Androidappar och koncentrera dig på dina affärsmål.

 

MVP

Proof of Concept, prototyper och, viktigast av allt, MVP är nyckeln till framgång. MVP gör appdesignprocessen betydligt effektivare genom att minska oron för underutveckling. De bästa apputvecklarna låter sig inte distraheras av överflödiga funktioner utan koncentrerar sig endast på de funktionella funktionerna för att lansera en MVP. Genom att släppa små produkter varje cykel har du dessutom större chans att upptäcka buggar och åtgärda dem omedelbart.

Med andra ord, om du inte testar den tekniska genomförbarheten av dina idéer, får feedback från de första användarna och lär dig av dina misstag har du ingen chans på denna konkurrensutsatta marknad.

Vad händer härnäst?

När du har släppt ansökan är ditt arbete inte klart. Först och främst ska du hålla koll på viktiga mätvärden som trattanalyser, social delning, användarbeteende, användardemografi och annat. Alla dessa uppgifter hjälper dig att utvärdera hur framgångsrik din applikation är och justera den för att möta användarnas behov.

För det andra är marknaden för mobilapplikationer otroligt konkurrensutsatt och därför är behovet av innovation mycket viktigt. Du måste hitta på nya funktioner, testa och implementera dem och samla in feedback från användarna. Detta är en kontinuerlig process på grund av marknadsmättnad och förändrade riktlinjer för plattformar.

Slutligen ska du marknadsföra din applikation för att nå din målgrupp och uppnå dina affärsmål. Om du inte marknadsför din produkt kommer den oundvikligen att gå förlorad i havet av applikationer på marknaden.

DOIT Software är ett företag som utvecklar mobilappar och har många års erfarenhet av utveckling av iOS- och Android-telefonapplikationer. Efter att ha stöttat många företag med apputveckling för företag har vi förstahandskunskap om de bästa teknikerna som hjälper dig med dina affärsmål. Vi går igenom upptäcktsfasen och bygger en ny applikation från grunden eller uppdaterar den befintliga. Eftersom vi också erbjuder personalförstärkning har vi de bästa mobilapputvecklarna i vår personal som kan lösa alla tekniska problem. Om du vill utöka ditt team under en viss tid av projektet kan vi erbjuda dig våra apputvecklare Android för uthyrning för att fylla de nödvändiga kompetensluckorna. Kontakta vårt team av förstklassiga specialister och lansera den första lilla produkten – MVP – på mindre än 2-3 månader.

Vanliga frågor

Planerar du att utveckla en app?

Dela med dig av din idé så kontaktar vi dig inom 24 timmar.

KONTAKTA

Vilket appprogrammeringsspråk är bäst för att utveckla en mobilapp?

För utveckling av Android-applikationer och androidutvecklare för mobiler är de viktigaste programmeringsspråken Kotlin och Java, medan vi för utveckling av iOS-mobilappar använder Objective-C och Swift. När det gäller plattformsoberoende språk använder utvecklarna JavaScript eller TypeScript för att bygga appar.

Är native bättre än plattformsoberoende?

Nativa applikationer fungerar vanligtvis bättre än plattformsoberoende applikationer, men de har en högre prislapp.

Vad är bästa apputveckling för flera plattformar?

För plattformsoberoende utveckling använder vi React Native och Flutter. Alla vill ha en säker mobilapp eller mobilapplikation.

Hur mycket kostar det att skapa en app?

Beroende på komplexiteten och vilket land företaget som bygger appen kommer ifrån kan det variera om det är en ios-utvecklare. Att bygga en Uber-liknande applikation kostar till exempel € 126 000 i USA och € 36 750-47 250 i Ukraina.

Hur mycket kostar det att utveckla en MVP?

Beroende på applikationens komplexitet eller om det är en ios-utvecklare kan kostnaden variera mellan € 20 000 och  € 50 000.

Hur lång tid tar det att bygga en app?

Det varierar också från app till app hur länge det tar att bygga appar, beroende på projektets struktur och lösningens komplexitet – från tre till nio månader.

Vitaly DOIT Software
VITALY MAKHOV,
CEO @ DOIT SOFTWARE
Vänligen, betygsätt artikeln
 • star empty star full
 • star empty star full
 • star empty star full
 • star empty star full
 • star empty star full
/5
Based on reviews

Läs mer om